miercuri, 22 ianuarie 2014

Preot-capelan Maxim Melinti a participat la lucrarile mesei rotunde din cadrul DIP


Astăzi, 21 ianuarie 2014, Departamentul Instituţiilor Penitenciare a fost gazda unuei mese rotunde cu genericul “Deţinuţii pe viaţă din Republica Moldova. Probleme şi soluţii”. Evenimentul a fost organizat de instituţia gazdă, având drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă condamnaţii la detenţiune pe viaţă, cu privire la calitatea vieţii şi a serviciilor oferite în instituţiile penitenciare, dar şi studierea unei posibilităţi de oferire persoanelor cu un comportament pozitiv a unor posibilităţi mai vaste de detenţie.La masa rotundă au fost prezenţi: colaboratori ai diferitor direcții din cadrul DIP, reprezentanţi ai Consiliului Europei, ai CPDO, NORLAM, IDOM, ai diferitor ONG-uri din ţară, preot-capelan şi un agent guvernamental.Întrunirea a demarat cu discursul directorului DIP, doamna Ana Dabija care a menţionat că: “Femeile de după gratii, deţinuţii minori şi cei condamnaţi pe viaţă au atras mereu atenţia societăţii, interesul faţă de ei sporind odată cu orice schimbare sau eveniment care are loc în mediul lor. Astfel, acuma, când în celelalte două categorii avem obţinute deja primele rezultate ce ţin de racordarea la standardele europene, aş vrea să nu îi trecem cu atenţia nici pe cei care sunt cei mai blamaţi de societate, şi anume - persoanele condamnate pe viaţă. Aş vrea să discutăm astăzi despre modul lor de viaţă, despre necesităţile şi oportunităţile pe care le putem oferi, dar nu înainte de a sublinia însă, că, necătând la greşelile comise, ei sunt oameni vii, iar o bună parte din cei care îşi ispăşesc pedeapsa la Rezina, au reuşit de fiecare dată, cînd au avut posibilitate, să demonstreze tuturor că viața lor nu este pierdută totalmente, regăsindu-se după gratii în diferite domenii: sport, artă,studiul bibliei. Astfel, ei țin vie speranța că într-o zi își vor redobîndi libertatea pe care nu au știut să o prețuiască”.


După prezentarea unui studiu realizat de Direcţia activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială din cadrul DIP în rândurile deţinuţilor pe viaţă, doamna Dabija a rugat pe fiecare din cei prezenţi să nu rămână indiferenţi faţă de acest subiect, şi să îşi expună părerea şi propunerile referitoare la condiţiile de detenţie şi șansele deţinuţilor de a se resocializa.

Totodată, la reuniune a fost prezentat Studiul privind identificarea problemelor cu care se confruntă condamnaţii la detenţiune pe viaţă, realizat de către Secţia psihologie şi asistenţă socială DIP în luna noiembrie 2013.

Printre subiectele expuse au fost şi: activiţile socio-educative desfăşurate cu condamnaţii la detenţiune pe viaţă, problematica adresărilor parvenite din partea acestora, analiza cererilor înaintate de condamnaţii la detenţiune pe viaţă în instanţele naţionale şi internationale, îmbunătăţirea condiţiilor de trai în sectorul pentru condamnaţii la detenţiune pe viaţă, regimul  comun de deţinere al acestora, asistenţa medicală pentru ei şi altele.

Fiecare dintre participanţi a luat cuvânt, menţionând că, pentru a îi oferi unui condamnat şanse de a duce un mod de viaţă corect, este necesară mai întîi de toate şi dorinţa acestuia.

De asemenea, cei prezenţi au menţionat necesitatea elaborării unui studiu amplu al legislaţiei naţionale şi internaţionale în vederea elaborării unei concepţii clare a condiţiilor de deţinere a condamnaţilor pe viaţă.

La finele evenimentului, invitaţii şi-au împărtăşit propriile percepţii vis-a-vis de condiţiile în care trebuie să se deţină condamnaţii la detenţiune pe viaţă, subliniind importanţa procesului de resocializare a acestei categorii şi implicarea societăţii civile în realizarea activităţilor cu caracter educaţional desfăşurate cu ei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu