sâmbătă, 21 iunie 2014

Mesajul de condoleanța


Mesajul de condoleanțe,
adresat șefului Departamentului Instituţiilor Penitenciare,
doamnei Ana DABIJA, colonel de justiţie,
în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui,
robul lui Dumnezeu Vladimir

Mult stimată doamna Ana DABIJA,
Îndurerată familie,
Cu profundă durere creștinească am aflat de vestea mutării dintre noi la cele veșnice a tatălui Dumneavoastră, robul lui Dumnezeu Vladimir. Plecarea lui dintre noi înseamnă o grea pierdere pentru familia sa, pentru cei apropiații și oamenii dragi pe care l-au cunoscut, şi numai credinţa şi nadejdea va umple golul lăsat în suflete după această pierdere.
În acest ceas de întristare, venim către Dumneavoastră cu sincere condoleanțe, ca să mângaie sufletele celor rămaşi nemângâiaţi de tragica desparţire şi ne rugăm pe Bunul Dumnezeu, ca să-l odihnească pe nou adormitul fiu duhovnicesc Vladimir în lumina cea nestinsă a iubirii Sale celei veșnice, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.
Veșnică lui odihna!

Preoţi-capelani ai Departamentului Instituţiilor Penitenciare


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu