duminică, 21 iunie 2015

Cu cuvântul lui Dumnezeu şi cu pâinea!


"Cu cuvântul lui Dumnezeu şi cu pâinea!" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a III-a duminică după Cincizecime (21.06.2015).

Evanghelia Duminicii (Matei 5, 22-33):
Zis-a Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul; dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina, care este în tine, este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ şi pe altul va iubi, sau după unul se va ţine şi de celălalt nu va avea grijă; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă: să nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră gândind ce veţi mânca, ori ce veţi bea; nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca. Oare, nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul, decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Au nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, oricât şi-ar pune el mintea, poate să-şi adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi totuşi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare, nu cu mult mai mult pe voi, o puţin credincioşilor? Deci, să nu duceţi grijă zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca! Că toate acestea le caută păgânii; doar ştie Tatăl vostru cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea. Ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.

vineri, 19 iunie 2015

Resfinţirea bisericii din incinta Penitenciarului nr. 17-Rezina


Astăzi, 19 iunie 2015, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, a avut loc slujba de resfinţire a bisericii cu  hramul “Icoana Maicii Domnului Bucuria tuturor scârbiţilor“ din incinta Penitenciarului  nr. 17-Rezina.

Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie au fost oficiată de către preoţii capelani Stanislav Atamanenco (Penitenciarul nr. 17-Rezina), Maxim Melinti (Penitenciarul nr. 16-Pruncul) şi Eugen Ionaşco (Penitenciarul nr. 9-Pruncul) în frunte cu protopopul bisericilor din raionul Rezina Prot. mitr. Igor Cojocari.

Toţi, cei prezenţi la liturghie s-au împărtăşit cu sfintele taine.

La sfărşitul serviciului divin, un grup de colaboratori ai penitenciarului, precum şi deţinuţi, care au participat la renovarea sfântului locaş, au fost menţionaţi cu diplome de merit.