marți, 27 octombrie 2015

Ce înseamnă să fii sfânt?


"Ce înseamnă să fii sfânt?" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău la sărbătoarea Cuv. Parascheva (27.10.2015).

luni, 26 octombrie 2015

Îndemn către părinţi şi copii!


"Îndemn către părinţi şi copii!" - Predica părintelui Iosif Toma - preot-misionar din or. Sibiu, România, rostită în parohia "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica XXI după Cincizecime (25.10.2015).

Evanghelia Duminicii (Luca 7, 11-16):
În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau un mort, singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te!Iar cel ce fusse mort s-a sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

luni, 19 octombrie 2015

Cine sunt vrăjmașii mei?


"Cine sunt vrăjmașii mei?" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a XX-a duminică după Cincizecime (18.10.2015).

Evanghelia Duminicii (Luca 6, 31-36):
Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.

miercuri, 14 octombrie 2015

Cu cine ne asemănăm: cu Marta sau cu Maria?


"Cu cine ne asemănăm: cu Marta sau cu Maria? - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului (27.09.2015).

Evanghelia sărbătorii (Luca 10,38-42; 11,27-28):
În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care şezându jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti de multe; dar un singur lucru trebuieşte. Maria însă şi-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea.
Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-şi glasul, a zis către Dânsul: fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: aşa este, dar fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.

marți, 13 octombrie 2015

Slujba de binecuvântare a Penitenciarului nr.9-Pruncul
În Biserica ,,Sfântul Gheorghe” de pe teritoriul Penitenciarului nr. 9-Pruncul a avut loc o slujbă religioasă, în cadrul căreia au fost binecuvântate şi stropite cu apă sfințită toate încăperile de detenție şi blocul administrativ al penitenciarului.

La slujba divină, oficiată vineri, 9 octombrie 2015, de un sobor din patru preoţi-capelani: preot. Eugen Ionaşco (Pruncul-9), preot. Maxim Melinti (Pruncul-16), preot. Stanislav Atamenenco (Rezina-17), preot. Alexandru Comendant (Academia de Teologie din Moldova), au participat 60 de deţinuţi şi angajaţi ai penitenciarului, care au primit binecuvântarea acestora şi un cuvânt de învăţătură şi zidire duhovnicească.

Totodată, în cadrul serviciului divin, în semn de apreciere pentru eforturile depuse la sprijinul activităţilor religioase în penitenciar, şeful Penitenciarului nr. 9-Pruncul, dl Mihail Crăciun, locotenent-colonel de justiţie, a fost decorat cu medalia jubiliară ,,25 de ani de slujire a Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove”.

Pentru deţinuţi, lăcaşul de închinare în care credincioşii se adună pentru săvârşirea cultului divin, constituie locul cel mai sfânt, în care se desfăşoară toate evenimentele cu semnificaţie majoră din viaţa religioasă a acestora.

De remarcat că, în mediul penitenciar slujba religioasă este un bun prilej de reflecţie asupra faptelor săvîrşite, iar rugăciunea de după gratii şi credinţa reprezintă o speranţă pentru un viitor mai bun.